klarekijk.nl
KlareKijk

Anders denken

Vaak gaat beelddenken hand in hand met hoogbegaafdheid. Het snelle denken en de creatieve oplossingen van hoogbegaafde kinderen komt voort uit hun visueel ruimtelijke denkproces. We kunnen namelijk maar liefst 32 beelden per seconde verwerken, maar slechts 2 woorden per seconde. Hierdoor kunnen beelddenkers sneller gehelen overzien, verbanden leggen en komen ze met vaak originele oplossingen. Daarvoor is topdown-onderwijs van wezenlijk belang.

Wat is hoogbegaafdheid?
De meningen hierover lopen wat uiteen. Voor de één staat een IQ hoger dan 130 voor hoogbegaafdheid. Voor ons betekent hoogbegaafdheid meer 'creatief anders denkend'. Creatief begaafd, beelddenker of hoogsensitiviteit zijn ook termen die onder hoogbegaafdheid vallen. Dat maakt het ook zo'n lastig, maar tegelijkertijd prachtig pakketje eigenschappen.

Hoe werkt hoogbegaafdheid?
Meestal werkt het niet. Onze huidige vorm van onderwijs is in veel gevallen nog niet ingericht op de snelle ontwikkeling en het creatieve denken van het hoogbegaafde kind. Veel hoogbegaafde kinderen zijn beelddenkers. Hierdoor zijn zij snel in verbanden leggen en komen zij vaak met originele oplossingen. Maar doordat het reguliere onderwijs is gebaseerd op het bottom-up leren, ontwikkelen veel van deze kinderen leerproblemen. Met sociale en soms zelfs psychologische problematiek tot gevolg. Zo ontstaat onderpresteren, faalangst en depressie.
Juist door hun gevoeligheid ervaren hoogbegaafde kinderen eerder gevoelens van stress, afwijzing en wordt een negatief zelfbeeld ontwikkeld.

Hoogbegaafde kinderen zitten ook vaak in hun hoofd in plaats van in hun buik. Juist doordat hun cognitie zo sterk ontwikkeld is en zij vaak hierop zijn gecomplimenteerd. Hierdoor krijgt hun persoonlijke ontwikkeling en bijv. lichaamsbewustzijn te weinig aandacht. Iets wat heel belangrijk is om (weer) te ontwikkelen.
Door middel van kan Klare Kijk door middel van een serie kunstzinnige lessen in de klas deze kinderen een handreiking bieden om meer hun gevoel in te durven zetten. Creatieve technieken, stem- en lichaamswerk en intuïtieve vaardigheden komen aan bod. Zelf aan de slag met authentieke creativiteit? Kijk dan eens naar het Mus&Fret lespakket.

Mindset
Als er teveel aandacht wordt gegeven aan  resultaat en niet aan het proces, kunnen hoogbegaafde kinderen met hun perfectionisme faalangst en een fixed mindset gaan ontwikkelen. Ze leggen de lat lager, nemen minder risico's en leren het ontdekken af.
Voor deze kinderen heeft Klare Kijk een speelse training ontwikkeld. Kijk hier voor meer informatie over deze mindsettraining.